Jdi na obsah Jdi na menu

Sociální fond

nove_odbory.jpg​Sociální fond svazu Nové odbory, byl zřízen ihned po jeho založení v roce 2016 a přímo tak navazuje na osvědčený předchozí fond využívaný členy. Všichni členové naší Odborové organizace mají díky tomu možnost čerpat z tohoto fondu příspěvky a dávky při různých příležitostech.

​Fond je tak výrazem odborářské solidarity všech členů a slouží k zabezpečení jejich sociálních jistot.

​Každý člen, který splní podmínky pro vznik nároku a výplaty jednotlivých podpor dané Statutem tohoto fondu, obdrží peněžní plnění ve výši dle tohoto Statutu.

02g61566.jpgO jednotlivé podpory a dávky si vždy žádá každý člen sám  prostřednictvím formuláře a doložením všech požadovaných dokladů. Formulář jsou buď ke stažení níže, anebo je k dispozici u předsedy. Promlčecí lhůta pro zánik nároku na podporu či dávku ze Sociálního fondu je 6 měsíců od data vniku nároku.

​V případě dotazů, nejasností či vzniku nároku na podporu či dávku, neprodleně kontaktujte hospodářku, popř. předsedu Odborové organizace.

Čerpat lze příspěvek při nemoci, OČR, narození dítěte a při úmrtí člena.

K částkám, které jsou vypláceny ze strany Sociálního fondu svazu, které jsou uvedeny níže přispívá i naše Odborová organizace.

Celkově tak může člen čerpat až:

 

  • PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - 500Kč za každý měsíc (max.3.000Kč)
  • PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE - 3.000Kč za každé dítě
  • PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY - 150Kč za každý den
  • PŘI ÚMRTÍ ČLENA - 3.500Kč

 

 

STATUT Sociálního fondu v pdf.

FORMULÁŘ PRO ČERPÁNÍ Z FONDU

 

085638.jpg