Jdi na obsah Jdi na menu

Sociální fond

nove_odbory.jpg​Sociální fond svazu Nové odbory, byl zřízen ihned po jeho založení v roce 2016 a přímo tak navazuje na osvědčený předchozí fond využívaný členy. Všichni členové naší Odborové organizace mají díky tomu možnost čerpat z tohoto fondu příspěvky a dávky při různých příležitostech.

​Fond je tak výrazem odborářské solidarity všech členů a slouží k zabezpečení jejich sociálních jistot.

​Každý člen, který splní podmínky pro vznik nároku a výplaty jednotlivých podpor, obdrží peněžní plnění.

02g61566.jpgO jednotlivé podpory a dávky si vždy žádá každý člen sám  prostřednictvím formuláře a doložením všech požadovaných dokladů. Formulář jsou buď ke stažení níže, anebo je k dispozici u předsedy. Promlčecí lhůta pro zánik nároku na podporu či dávku ze Sociálního fondu je 6 měsíců od data vniku nároku.

​V případě dotazů, nejasností či vzniku nároku na podporu či dávku, neprodleně kontaktujte hospodářku, popř. předsedu Odborové organizace.

Čerpat lze příspěvek při nemoci, OČR, narození dítěte a při úmrtí člena.

 

Celkově lze čerpat:

  • PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - až 3.000Kč, dle délky pracovní neschopnosti
Celková délka pracovní neschopnosti / počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti Celková výše finančního příspěvku
0 - 14 dnů pracovní neschopnosti 500Kč
15 - 29 dnů pracovní neschopnosti 1 000Kč
30 - 59 dnů pracovní neschopnosti 1 500Kč
60 - 89 dnů pracovní neschopnosti 2 000Kč
90 - 119 dnů pracovní neschopnosti 2 500Kč
120 a více dnů 3 000Kč
  • PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE - 3.000Kč za každé narozené dítě
  • PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY - 200Kč za každý den OČR
  • PŘI ÚMRTÍ ČLENA - 3.500Kč

FORMULÁŘ PRO ČERPÁNÍ Z FONDU

 

socialni_fond_2023_a4.jpg