Jdi na obsah Jdi na menu

Historie

​Historie odborů působících u firmy Javořice, a.s. ve Ptenském Dvorku se začala psát v listopadu roku 1998, kdy byly sbírány podpisy potřebné k založení odborové organizace. Ta byla oficiálně založena v prosinci 1998 a dne 8.1.1999 byla zaregistrována u Odborového svazu dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice jako Základní organizace JAVOŘICE, a.s. Při založení bylo v této Základní organizaci evidováno 82 členů/zaměstnanců.

Prvním předsedou Základní organizace byl zvolen Pavel Lenďák. který na tomto postu působil mezi lety 1999 - 2002.  S ohledem na vzrůstající vzájemné problémy s tehdejším vedením firmy, a především po výměně na pozici generálního ředitele a.s., předseda na svoji funkci v roce 2002 rezignoval. Následně byl na členské schůzi dne 12.1.2003 předsedou Základní organizace zvolen současný předseda Jaroslav Juryšek.
 
Počet členů měl v začátku působení Základní organizace pozvolně klesající tendenci. Z původních 82 členů klesl mezi lety 1999 - 2002 počet na 48 členů. Celkový počet zaměstnanců v té doby byl 210 zaměstnanců. Nově zvolený předseda a celý Výbor Základní organizace se tak musel vypořádat s tímto stavem. Díky provedeným změnám s důrazem na osobní přístup předsedy a rovněž i změně celého fungování organizace členská základna začala postupně růst. Svého maxima počet členů dosáhl na sklonku roku 2008 kdy se zastavil na počtu 143 členů.
 
V naší činnosti se v těchto letech projevila i koupě závodu v Bystřici pod Hostýnem v roce 2003, kde působila jiná Základní organizace sdružující cca 20 členů. Tato spolupráce nebyla vždy bez potíží, především ve chvílích kolektivního vyjednávání a při řešení problémů ve firmě. Nicméně se vždy podařilo najít společný a jednotný postup.
 
V roce 2004 naše ZO založila společně se ZO Beskydské pily - Ostravice, ZO Javořice - Bystřice pod Hostýnem a ZO PLOMA - Hodonín Sdružení ZO pod názvem SZO CE WOOD - Dřevo. Účel a obsah tohoto Sdružení však nebyl nikdy naplněn a jeho činnost s ohledem na konec celého CE WOOD, a.s. v roce 2009 zanikla.
 
V roce 2009 došlo k situaci, která velmi výrazně ovlivnila činnost naší ZO, kdy se firma na začátku roku 2009 ocitla v insolvenci a došlo k hromadnému propouštění a všichni zaměstnanci se ocitli v evidenci ÚP.
 
V roce 2010 tak v Základní organizaci zůstalo pouze 39 členů, z nichž skoro polovina byla nezaměstnaná. Začátkem roku 2011 pak bylo v Základní organizaci už pouze 33 členů. Přesto nezanikla a toto mimořádně složité období přečkala.
 
V této těžké době se však odbory na své členy a zaměstnance nevykašlaly a (i když bez podpory ze strany tehdejšího vedení OS) v roce 2009 intenzivně jednaly o výplaty dlužných mezd i odstupného dle tehdy platné Kolektivní smlouvy. Všem zaměstnancům byly finanční nároky vypořádány. Rovněž bylo členům odborů v letech 2009-10 vyplaceno celkem 502.600Kč ze Zajišťovacího fondu OS DLV.
 
​I přes tyto existenční problémy se podařilo fungování Základní organizace udržet a zachovat ji.
​Na podzim roku 2010 se podařilo obnovit výrobu ve firmě a díky povolené reorganizaci se začali vracet většinou původní zaměstnanci. Základní organizace tak mohla začít opět plnit své základní poslání, a tím je zastupování zaměstnanců při jednáních s vedením firmy.
 
Jak pozvolna stoupala výše výroby, tak se zvedal i počet zaměstnanců a tím pádem se postupně zvyšoval i celkový počet členů.
 
Odborová organizace od samého začátku své činnosti uzavírá každoročně s firmou Kolektivní smlouvu. Ta je uzavírána na jeden rok a vždy reflektuje aktuální situaci. Kolektivní smlouvy jsou v originálech uloženy u předsedy ZO. Od roku 2002 se ani jednou nestalo, že by nebyla ve firmě platná Kolektivní smlouva. Dokonce i v době, kdy byla firma uzavřena, zůstávala díky dodatkům v platnosti Kolektivní smlouva z roku 2008.
 
Od roku 2002 naše ZO pořádá každým rokem také několik zájezdů. Úplně tím prvním byl zájezd v říjnu roku 2002 do Valtic na zámek a do vinného sklípku v Brodě nad Dyjí. Soupis všech zájezdů je připojen na závěr stránky.
 
Dalším milníkem v činnosti naší ZO, byla vyhrocená situace v Odborovém svazu, která se po VI.Sjezdu postupně zhoršovala a vygradovala začátkem roku 2016, kdy byl předseda ZO a současně i předseda Oblasti III jako zaměstnanec OS propuštěn. Členové ZO i ostatní zaměstnanci ihned uspořádali petici proti takovémuto postupu. I přes podpisy celkem 118 zaměstnanců na tento protest vedení OS nijak nereagovalo a na zaslanou petici ani neodpovědělo.
​Představenstvo firmy tuto iniciativu podpořilo a písemně interpelovalo u vedení OS DLV. Rovněž bez jakékoliv reakce. Bez reakce byl rovněž dopis zaslaný předsedou představenstva předsedovi ČMKOS.
 
Na členské schůzi ZO v březnu 2016 byla aktuální situace v OS DLV projednána a následně členové ZO písemně oznámili svůj okamžitý výstup ze ZO OS DLV. Usnesením ustavující schůze tak byla v březnu 2016 založena nová, demokratická, nezávislá a samostatná Odborová organizace, do které všichni členové ze ZO OS DLV přestoupili. Tento krok se stal impulsem pro další zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, kteří se začali přihlašovat ke členství. 
 
​Po přechodné období tak ve společnosti Javořice, a.s. působily vedle sebe dvě Odborové organizace (v původní ZO z důvodu ukončení hospodaření a činnosti zůstalo několik funkcionářů).
 
​Posledním milníkem byl den 28. 4. 2016, kdy byl předseda ZO, pan Jaroslav Juryšek rozhodnutím Výkonné rady OS DLV vyloučen z OS DLV. Tímto krokem byla završena snaha předsedkyně OS DLV a jejích spolupracovníků o cílené odstranění své konkurence, nepohodlných kritiků a o totální ovládnutí svazu. ZO OS DLV nebyla nikdy oficiálně informována o vyloučení svého předsedy a o ztrátě svého statutárního zástupce. 
 
​Naše Odborová organizace společně s dalšími Odborovými organizacemi založila Iniciativu Nové odbory s cílem vytvořit nové sdružení, které bude reflektovat spravedlivé principy demokratického odborového sdružování a prosazování svých zájmů. Více je možné nalézt na webu www.noveodbory.cz
 
Dne 3. 5. 2016 byla úspěšně ukončena reorganizace společnosti Javořice, a.s. čímž byla de facto ukončena insolvence.
 
​Dne 22. 6. 2016 se naše Odborová organizace na ustavující schůzi konané v Olomouci stala jedním ze zakladatelů nového odborového svaz s názvem Nové odbory.
 
Ke dni 30.6.2016 u společnosti Javořice, a.s. ukončila své působení dle Zákoníku práce původní ZO OS DLV, členství v ní ukončili poslední členové a ZO tak zanikla, neboť v ní nezbyl žádný člen.
Od tohoto data u Javořice, a.s. působí již pouze nová samostatná Odborová organizace.
 
​Začátkem srpna 2016 Odborová organizace představila své nové logo. Neustále pracujeme na rozšiřování činnosti a pro naše členy. 
 
Začátkem března 2017 byla provedena kompletní aktualizace webu a byl přepracován a změněn design.
 
​Počet členů Odborová organizace je aktuálně 115 členů.
 
 
 
Historie zájezdů pořádaných odborovou organizací:
 
 • ​říjen 2002      Zámek Valtice a vinný sklep v Brodě nad Dyjí
 • 22. 11. 2003  Krakov
 • 18. 9. 2004     ZOO Dvůr Králové a pevnost Josefov (nejvíc účastníků - 82)
 • 13. 11. 2004   Pivovar Prazdroj v Plzni
 • 16. 4. 2005     Zájezd do Prahy s návštěvou Matějské pouti
 • 18. 6. 2005     ZOO Lešná
 • 1. 10. 2005     Zámek Velké Losiny, Ruční papírna, Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
 • 26. 11. 2005   Demonstrace v Praze
 • 10. 12. 2005   Vánoční trhy v polském Těšíně, Muzeum Tatra Kopřivnice
 • 9. 4. 2006       Opevnění v Darkovičkách, Hornické muzeum Landek
 • 20. 5. 2006     Vojenské muzeum Rokycany a Pivovar Prazdroj v Plzi
 • 25. 6. 2006     Hrad Svojanov, zámek Kunštát a zámek Lysice
 • 3. 9. 2006       Zámek Milotice, Baťův kanál a Skanzen ve Strážnici
 • 15. 10. 2006   Hrad Helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast
 • 22. 4. 2007     Hrad Malenovice a ZOO Lešná
 • 23. 6. 2007     Demonstrace v Praze
 • 14. 10. 2007   Zámek Tovačov, zámek Chropyně a zámek Kroměříž
 • 15. 12 .2007   Vánoční trhy v polském Těšíně
 • 27. 4. 2008     Skanzen Rymice, květná zahrada v Kroměříži, Větrný mlýn Velké Těšany
 • 8. 6. 2008       Zámek Kunín, hrad Hukvaldy, Štramberk a hrad Starý Jičín
 • 19. 10. 2008   Jeskyně Na Pomezí, zámek Janský Vrch a Jeskyně Na Špičáku
 • 13. 12. 2008   Vánoční trhy v polském Těšíně
 • 16. 5. 2009     Demonstrace v Praze
- - - - - - - - -
 • ​17. 5. 2014 - Zájezd do ZOO Dvůr Králové a pevnost Josefov
 • 15. 11. 2014 - Pivovar Litovel
 • 11. 4. 2015 - Muzikál Mamma Mia v Praze
 • 30. 5. 2015 - Hornické muzeum Landek, ZOO Ostrava a Vysoká pec v Dolní oblasti Vítkovic
 • 29. 8. 2015 - Rejvíz, Zlatý Chlum a Jeseník
 • 10. 10. 2015 - Pustevny, Radhošť a Rožnov pod Radhoštěm
 • 2. 4. 2016 - Jarní výstup na Bradlo v Chřibech
 • 30. 4. 2016 - Památky na II.světovou válku v Horním Slezsku - polské opevnění – Dobieszowice, Chorzów, Gostyń; německé opevnění – Zbrosławice; Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau
 • 4. 6. 2016 - Dětský den - Návštěva ZOO v Lešné a plavba po Baťově kanále zakončené opékáním buřtů ...
 • 27. 8. 2016 - Za tajemstvím Orlických hor s výstupem na Anenský vrch a sestupem do vojenského opevnění ze 30 let ...
 • ​10. 9. 2016 - Výlet na Malý i Velký Kosíř s opékáním buřtů ..
 • ​24. 9. 2016 - Za babím létem a burčákem na Pálavu - Jeskyně Na Turoldu, procházka Pálavou, Pavlov.
 • ​15. 10. 2016 - Perly Opavského Slezska - návštěva Památníku II.světové války v Hrabyni a zámků v Raduni a Hradci nad Moravicí.
 • ​10. 12. 2016 - Adventní trhy ve Vídni
 • 8. 4. 2017 - Jarní výstup na Bradlo a Lovecko-lesnické muzeum v Úsově.
 • 13. 5. 2017 - Římské památky na Dunaji - Petronell-Carnuntum, Devín
 • 3. 6. 2017 - LEGENDIA - Dětský den ve Slezském Parku v Katovicích
 • 26. 8 2017 - "Poslední dobrodružství prázdnin“ - Králíky, Dolní Morava.
 • 2. 9.2017 - Osoblažsko všemi smysly - zámek Slezské Rudoltice, Osoblaha ...
 • 23. 9. 2017 - Za babím létem a burčákem na Pálavu - Lednice a Pavlov
 • 7. 4. 2018 - Podyjí - Hrad Bítov, zámek Vranov a Znojmo
 • 26. 5. 2018 - ENERGYLANDIA - Dětský den
 • 9. 6. 2018 - Vlakovýlet - Jeseníky za každého počasí
 • 21. 7. 2018 - Vojenské technické muzeum v Lešanech a Pivovar Kozel ve Velkých Popovicích
 • 15. 9. 2018 - Za babím létem a burčákem na Pálavu, Valtice a Pavlov
 • 13. 10.2018 - Podzimní hrady Pernštejn a Veveří
 • 2. 3. 2019 - Matějská pouť v Praze
 • 27. 4. 2019 - Památky Východních Čech, Litomyšl, Nové hrady, Svojanov
 • 25. 5. 2019 - ENERGYLANDIA - Dětský den
 • 8. 6. 2019 - Vlakovýlet - Jeseníky
 • 24. 8. 2019 - Jak se vyrábí elektřina - Dalešice, Dukovany, Postřižinský pivovar
 • 14. 9. 2019 - Za babím létem a burčákem na Pálavu - Mikulov a Pavlov
 • 19. 10. 2019 - Husí hody na Slovensku, Bratislava a Husacina U Galika ve Slovenském Grobě
 
Kdybychom na něco zapomněli, či bylo něco špatně, tak nám napište​.