Jdi na obsah Jdi na menu

Pro členy

Odborová organizace svým členům nabízí a umožňuje:

 • ​být členem odborů s dlouhou tradicí a dobrým postavením ve firmě,
 • podílet se na kolektivním vyjednávání,
 • podílet se na činnosti organizace a plánování akcí,
 • operativně řešit problémy pracovních podmínek,
 • ​mít se na koho obrátit se svými problémy,
 • získat účelový finanční příspěvek dle schválených Limitů hospodaření:
  • při životním jubileu člena formou daru (peněžního anebo nepeněžního):
  • 30 let 500Kč
   40 let 1.000Kč
   50 let 1.500Kč
   60 let 2.000Kč
   70 let 2.500Kč
  • při prvním odchodu do starobního důchodu formou daru (peněžního anebo nepeněžního) až do výše 2.000Kč.
  • na tábory pro děti členů. Stejně tak i na sportovní akce, soustředění, lyžařské kurzy apod. dětí členů ve výši 50 % z ceny, maximálně však 500Kč/rok na každé dítě člena do dovršení 18 let, dle předloženého dokladu o zaplacení, a to jednou ročně.
  • na kulturu a sport (návštěva kina, divadla, sportovního utkání apod.) ve výši max. 400Kč/člen/rok. Jde o součet hodnot průběžně předkládaných vstupenek až do maximální výše za kalendářní rok. Dále lze uplatnit za pronájem sportoviště či sportovního zařízení (hřiště, kurty, kuželky apod.).
  • na rekreaci členů ve výši 50 % z ceny, maximálně však 500Kč/člen/rok. Částka se vyplácí na základě předložené fotokopie dokladu o zaplacení zájezdu či o uhrazení pobytu v libovolném rekreačním zařízení.
  • na kytku či věnec při pohřbu člena maximální do výše 1.500Kč.
  • na Vánoce ve výši max. 600Kč/člen. Příspěvek je vyplácen v měsíci prosinci ve výši a formě dle rozhodnutí Výboru Odborové organizace, v peněžní či nepeněžní formě (např. Dárkovou poukázkou, dárkovým balíčkem apod.).
  • na pojištění členů, kteří mají uzavřenu, či si sjednaní Pojištění zodpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (pojistka "na blbost"). Příspěvek je poskytován ve výši 100% sjednaného pojistného, max. 500Kč/rok, pouze na základě předložené sjednané smlouvy a dokladu o zaplacení pojistného.
  • při ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 200Kč za každý den OČR / max. 2.200Kč za rok (včetně příspěvku ze Sociálního fondu svazu) - ŽÁDOST
  • při narození či adopci dítěte v celkové výši 3.000Kč (včetně příspěvku ze Sociálního fondu svazu). Dokládá se kopií Rodného listu. - ŽÁDOST
  • při pracovní neschopnosti ve výši až 3.000Kč. Pro výpočet nároku je rozhodující celkový počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti (včetně příspěvku ze Sociálního fondu svazu):
    
   Celková délka pracovní neschopnosti / počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti Celková výše finančního příspěvku
   0 - 14 dnů pracovní neschopnosti 500Kč
   15 - 29 dnů pracovní neschopnosti 1 000Kč
   30 - 59 dnů pracovní neschopnosti 1 500Kč
   60 - 89 dnů pracovní neschopnosti 2 000Kč
   90 - 119 dnů pracovní neschopnosti 2 500Kč
   120 - 149 dnů pracovní neschopnosti 3 000Kč
   150 a více dnů pracovní neschopnosti 3 500Kč

   Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeni ti, jejichž pracovní neschopnost vznikla v souvislosti s pracovním úrazem! (Výše příspěvku je již včetně příspěvku ze Sociálního fondu svazu) - ŽÁDOST
  • při úmrtí člena organizace ve výši 3.500Kč - ŽÁDOST
  • při úrazu funkcionáře organizace ve výši 3.000Kč - ŽÁDOST
    
 • využívat zvýhodněné rekreace a pobyty ve smluvních zařízeních prostřednictvím svazu Nové odbory,
 • využívat zajímavých a oblíbených zájezdů  a výletů pořádaných naší odborovou organizací,
 • ​čerpat dávky ze Sociálního fondu svazu Nové odbory ke kterým přispívá i naše organizace a některé dávky významně navyšuje,
 • využívat další aktivity a výhody zajišťované a nabízené svazem Nové odbory (např. výhodné telefonní tarify od VODAFONE, možnost sjednání pojištění, vzdělávaní a další.) Více na www.noveodbory.cz

 

O veškeré příspěvky si musí každý člen žádat sám. Příspěvek musí být vždy uplatněn v průběhu kalendářního roku.

 

 

Aktuální nabídka svazu Nové odbory pro naše členy:

vodafone_2022_a4-1.jpg