Jdi na obsah Jdi na menu

PŘÍSPĚVEK ČLENŮM PŘI PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

Členové naší Odborové organizace mohou čerpat příspěvky ze Sociálního fondu svazu Nové odbory, jehož součástí naše organizace je. Naše organizace tyto příspěvky navyšuje z vlastních prostředků na atraktivní výši. V případě pracovní neschopnosti mohou členové čerpat příspěvek ve výši 500Kč za měsíc. Maximálně však 3.000Kč.

Pro výpočet nároku je rozhodující celkový počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Celková výše příspěvku, včetně příspěvku ze Sociálního fondu svazu činí:

  • 0 - 29 dnů PN - 500Kč
  • 30 - 59 dnů PN - 1.000Kč
  • 60 - 89 dnů PN - 1.500Kč
  • 90 - 119 dnů PN - 2.000Kč
  • 120 - 149 dnů PN - 2.500Kč
  • 150 a více dnů PN - 3.000Kč.

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeni ti, jejichž pracovní neschopnost vznikla v souvislosti s pracovním úrazem! O příspěvek si žádá každý člen sám u hospodářky či předsedy organizace.

FORMULÁŘ K ŽÁDOSTI