Jdi na obsah Jdi na menu

DODATEK Č.1 KE KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ 2024

Dnes byl v rámci tradičního jednání se zaměstnavatelem o aktuální situaci ve firmě projednán i návrh na úpravu systému vyplácení příspěvku zaměstnavatele na stravování.

S ohledem na změnu v legislativě, přijatou v rámci tzv.konsolidačního balíčku dojde zpětně od 1.1.2024 ke změně a zaměstnavatel bude příspěvek na stravování zaměstnancům poskytovat prostřednictvím eStravenky pouze ve výši jeho příspěvku. Tedy již nebude zaměstnancům ze mzdy strháváno stravné jako rozdíl mezi hodnotou stravenky a příspěvku od zaměstnavatele.

Jde o výrazné zjednodušení a odstranění nelogičnosti, kdy každému zaměstnanci jsou strženy finanční prostředky ze mzdy, a ty jsou následně poukázány na firemní eStravenku. Výše příspěvku na stravování byla upravena na 70,-Kč za každou směnu v délce trvání nejméně 3 hodiny. U zaměstnanců pracující 11 a více hodin bude poskytnut další příspěvek ve shodné výši.

Nové znění upraveného článku v Kolektivní smlouvě:

A.7.1. Příspěvek na stravování
A.7.1.1. Zaměstnavatel každému zaměstnanci poskytne peněžitý příspěvek na stravování ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve výši 70,- Kč za každou odpracovanou směnu.
A.7.1.2. Nárok na příspěvek na stravování vzniká každému zaměstnanci, který odpracuje celou pracovní směnu. V případě odpracování části pracovní směny, vzniká nárok na poskytnutí příspěvku na stravování v případě, že zaměstnanec odpracuje nejméně 3 hodiny z této směny. V takovém případě se na odpracovanou část směny z pohledu nároku na příspěvek na stravování nahlíží jako na celou odpracovanou směnu a příspěvek na stravování náleží v plné výši.
A.7.1.3. V případě odpracování delší než 11hodinové směny (délka směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci), vzniká zaměstnanci právo na další příspěvek na stravování.
A.7.1.4. Příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování se neposkytuje zaměstnanci, který je vyslán na pracovní cestu, při které mu přísluší stravné ve výši dle platné legislativy.
A.7.1.5. Příspěvek na stravování se neposkytuje za výkon práce přesčas. S výjimkou odpracování práce přesčas v délce běžné směny ve dnech pracovního volna = víkendu, čímž vznikne nárok na příspěvek na závodní stravování. V takovém případě se však neuplatňuje ustanovení článku A.7.1.2.
A.7.1.6. Příspěvek na stravování se zaměstnancům poskytuje prostřednictvím kreditu na kartě eStravenka.