Jdi na obsah Jdi na menu

Aktuality

 

 • INFORMACE
  V pátek 27.11. se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedením firmy (krizový štáb). Hlavním bodem jednání bylo vyjednávání kolektivní smlouvy, respektive projednání a uzavření bodů, na kterých je shoda a vymezení bodů u kterých panuje rozpor. Dohodnuto je již vše. Vedení sice nepřistoupilo na návrh zvýšení výměry dovolené na pět týdnů, ale dohodli jsme se na tom, že v letošním i příštím roce, bude na místo toho firma kompenzovat jeden až dva dny při čerpání dovolené v rámci odstávky. Ještě ladíme detaily. Shrneme-li výsledky celého vyjednávání, tak vedení firmy přistoupilo na většinu našich návrhů. Za nejdůležitější považujeme parametrické úpravy týkající se indispozičního volna, tzv.Sick days, které pomůžou většině zaměstnanců v příštím roce na něj dosáhnout.
  Dále jsme debatovali otevření kantýny a jídelny od dnešního dne, o třetí várce vitamínových balíčků, které firma nakoupila pro zaměstnance a v těchto dnech si je můžete vyzvednout ve skladu.
  Otázka tzv.13 mzdy byla rovněž diskutována. Tato odměna je již schválena a bude vyplacena ve výplatě za měsíc listopad.
  Co se týče data ukončení výroby a vánoční odstávky, tak s ohledem na to, že současné restrikce v souvislosti s pandemií zřejmě neumožní uspořádání tradičního večírku, se zřejmě bude končit úklidem v pátek 18.12. Jak to nakonec ale bude se ještě bude řešit.
  Další jednání se uskuteční v pondělí 7.12.

 

 • INFORMACE
  V pátek 13.11. se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedením firmy (krizový štáb), které se koná pravidelně každý pátek dopoledne.
  Hlavním bodem jednání bylo vyjednávání kolektivní smlouvy, respektive projednání a uzavření bodů, na kterých je shoda a vymezení bodů u kterých panuje rozpor. Nyní výsledky projedná výbor a stanoví se další postup. Projednávaly jsme výsledky prověrek BOZP, které proběhly ve firmě minulý a tento týden a které byly zaměřeny především na bezpečnost v dopravě v závodě, a na komplexní stav sociálního zázemí pro zaměstnance. V této souvislosti byly zmíněny plánované investice do sociálního zázemí, které se budou realizovat v prvním pololetí příštího roku a které zohlední právě i výsledky těchto kontrol.
  Mezi dalším zazněla aktuální situace a opatření v rámci prevence šíření Covidu na pile. V této souvislosti jsme si předběžně stanovili cíl, že pokud to situace ve firmě dovolí, jídelna a kantýna se otevře v nějakém bezpečném režimu 30.11. Tento krok je potřeba připravit ve spolupráci se sousední firmou AGROP, což přináší díky špatné komunikaci z jejich strany řadu komplikací.
  Projednávaná byla i otázka mezd ve vztahu ke změnám ve výrobě a nárůstu pořezu od září t.r. Zde je potřeba zmínit, že hlavní cíl, který jsme si jako odbory dlouhodobě stanovili se podařilo naplnit. A tím je razantní omezení přesčasové práce. Naproti tomu, díky vyšší výrobě se daří lépe kompenzovat mzdový výpadek za přesčasy! Nicméně na jednání padla dohoda, i ve vztahu k probíhajícími vyjednávání KS, že se nyní začne pracovat na změně mzdového systému, tak aby se mzdy ve své skladbě navrátili k dřívějšímu normálu (poměr mezi tarifní mzdou a prémiemi) a současně se nastavil více motivační systém odměn včetně revize zařazení profesí do tarifů. Tyto změny budou připraveny do jara příštího roku.
  Další jednání se uskuteční až 27.11.

 

 • NABÍDKA REKREACE PRO ROK 2021
  Pro rok 2021 připravil svaz Nové odbory nabídku zahraniční rekreace ve formě dvou týdenních zájezdů.
 • V termínu od 23.7. do 1.8.2021 pořádá pobytový zájezd do chorvatského Pakoštane.
  Pro naše členy a jejich partnery/partnerky, manžele/manželky je základní cena 7.250Kč.
 • V termínu od 7. do 14.8.2021 pobytově-poznávací zájezd do polského Gdańsku.
  Pro naše členy a jejich partnery/partnerky, manžele/manželky je základní cena 9.860Kč.​

​​Dále svaz Nové odbory připravil nabídku Letního dětského tábora na základně MAMUT v Chrasticích u Starého Města pod Sněžníkem pro děti ve věku 6 - 15let.​

 • V termínu od 11. do 19.7.2020. Cena pro děti našich členů je 3.900Kč.

Více je v záložce REKREACE.
Na tyto tři akce nelze díky dotované ceně získat příspěvek od odborové organizace.

 

 • INFORMACE
  V pátek 30.10. se uskutečnilo další pravidelné jednání mezi odbory a vedním firmy (krizový štáb), které se koná pravidelně každý pátek dopoledne.
  Bylo konstatováno, že i přes výpadek části zaměstnanců se říjnový plán podařilo naplnit a přeplnit a firma normálně jede. Přijatá opatření k zamezení šíření Covidu mezi zaměstnanci jsou dostatečná a firmě velmi pomáhá řada studentů zaměstnanců, kteří jsou nyní u nás ve firmě na brigádě.
  Všem zaměstnancům patří obrovský dík za jejich práci i nasazení v této době.
  Na jednání předala odborová organizace vedení firmy návrh kolektivní smlouvy pro příští rok a tím bylo zahájeno její vyjednávání. Věříme, že se dohodneme v klidu na všem co bude možné.

 

 • INFORMACE
  Dnes 23.10. se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedním firmy (krizový štáb), které se koná pravidelně každý pátek dopoledne. Aktuálně firma musí řešit problémy s počtem zaměstnanců, kteří jsou z různých důvodů vyřazeni z pracovního procesu. Je skvělou zprávou, že se stejně jako na jaře, opět našla pomoc firmě, především mezi vlastními zaměstnanci, kteří zajistili řadu brigádníků, mnohdy z řad svých dětí. Za tohle i za odváděnou práci a především zodpovědnost všech byl vysloven obrovský dík!
  I když situace a stav s pandemií kolem nás jsou velmi složité až panické, firma i odborová organizace stále hledají možnosti jak zaměstnance ochránit a pomoci jim. Proto byly opět zajištěny další respirátory a nově objednány i speciální roušky. Ty se budou opět zaměstnancům rozdávat v dalších dnech stejně jako další vitamínové balíčky. Tyto respirátory roušky nejsou nařízené pro použití při práci, ale jsou určeny pro zaměstnance pro použití dle vlastního uvážení, třeba pro čas nákupu či cestování v dopravních prostředcích.
  Byla rovněž projednána situace v plnění pořezu, hospodářského plánu a otázka výplaty odměny za pořez na konci roku. Jako odborová organizace jsme deklarovali, že s ohledem na současnou situaci a mimořádné nasazení zaměstnanců při zajištění chodu firmy by měla být tato odměna vyplacena stejně, jako tomu bylo v předchozích letech.

 

 • INFORMACE
  Dnes v pátek 16.10. se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedením firmy (krizový štáb).
  Z provozních otázek jsme probrali plnění plánu a hospodářských ukazatelů a díky tomu i snížení přesčasové práce zrušením prodloužených směn. Ty již budou zaváděny pouze nárazově v případě nutnosti.
  Hlavním bodem jednání ale bylo zhodnocení situace a veškerých opatření realizovaných ve firmě s cílem minimalizovat rozšíření infekce mezi zaměstnanci. V této souvislosti i my apelujeme na zaměstnance, aby ve všech případech nachlazení, nemoci okamžitě kontaktovali svého nadřízeného s požadavkem na čerpání Sick days a dohodli další postup. V této chvíli není čas hrát si na hrdinu a nemoci (ani obyčejné nachlazení) se snažit přecházet a vystavovat tak své kolegy, spolupracovníky i kamarády nebezpečí nákazy.
  Rovněž bylo dohodnuto, že z preventivních důvodů a s cílem omezení zbytečných vzájemných kontaktů dojde k omezení provozu jídelny a kantýny. Ty budou zcela uzavřeny od 26.10. do odvolání.
  Dále žádáme zaměstnance, aby byli skutečně opatrní a rozumní a dbali na základní hygienické návyky. Nic účinnějšího není a jinak se nelze bránit před jakoukoliv nákazou.
  S ohledem na zhoršenou situaci se další jednání s vedením firmy budou opět konat každý pátek dopoledne.

 

 • JEDNÁNÍ VÝBORU
  V úterý 13.10. se sešel Výbor naší organizace. Jednali jsme především o návrhu kolektivní smlouvy a jednotlivých požadavcích - navýšení dovolené, úpravě podmínek čerpání Sick days, růstu tarifních mezd a zvýšení odměny za odpracované roky. Dále o úpravách některých ustanovení smlouvy na základě připomínek svazového právníka. Dále jsme probrali pololetní výsledky hospodaření organizace. V neposlední řadě, jsme vyhodnotili nutnost zrušení plánované schůze s ohledem na vládní restrikce.
  Další mimořádné jednání Výboru se uskuteční za dva týdny ve čtvrtek 29.10.!

 

 • PŘÍPRAVA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
  Děkujeme všem těm z vás, kteří jste vyplnili dotazník zde na našem webu a předali nám zpětnou vazbu a názor na Kolektivní smlouvu a rovněž nám napsali i své připomínky. Všechny budou zahrnuty do návrhu textu Kolektivní smlouvy pro rok 2021 a budou předmětem vyjednávání.

 

 • INFORMACE
  Dnes se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedením firmy.
  Úvodem je potřeba tlumočit poděkování vedení za skvělý rozjezd a zářijový výkon nové pilnice a všech navazujících středisek. Skvělá práce!
  I my jsme tlumočili vedení firmy poděkování za zaměstnance, kteří nyní dostali další vitamínové balíčky a respirátory k volnému užití a lepší ochraně především mimo pracoviště. Myslet si o probíhající pandemii můžeme cokoliv, ale být alespoň opatrný a dbát na základní hygienické návyky zvládne jistě každý. Projednali jsme již známý evergreen o přesčasech kdy po dohodě skutečně dochází k útlumu i v prodloužených odpoledních směnách. Ty by měly být už pouze jednou týdně s tím, že i toto by mělo časem zcela skončit. Projednávala se i možnost rozjezdu druhé směny na AD2. Výjimečně a z objektivních důvodů dojde k přesunu státního svátku 28.10. na pondělí 26.10., přesněji, v pondělí 26.10. budou zaměstnanci čerpat NV za svátek 28.10., ve kterém půjdou normálně do práce.

 

 • ZÁJEZD NA PÁLAVU 2020
  V sobotu jsme se vypravili na letošní poslední zájezd. Cílem byla jako tradičně Pálava s posezením ve sklípku rodiny Topolanských. Tomu všemu ovšem předcházela cesta do Hodonína. Zde jsme navštívili místní Muzeum naftového dobývání a geologie, což byla velmi zajímavá a objevná návštěva. Následně jsme se přesunuli do Mikulčic na prohlídku Slovanského hradiště. Zde jsme se dozvěděli něco o bohaté historii zdejšího místa, Velké Moravě a životě Moravanů. No, a odpoledne jsme se již přesunuli do Pavlova na úbočí Pálavy a zde ochutnali místní lahodná vína a velmi dobře se společně pobavili. Pár fotek z akce je ve fotoalbu. 

 

 • JEDNÁNÍ VÝBORU 15.9.
  Včera se sešel Výbor naší organizace. Hlavními body jednání, byly výstupy z pravidelných jednání mezi vedením odborové organizace a vedením firmy, personální otázky a přesčasové práce ve firmě, příprava odsunuté členské schůze v Čuníně na sobotu 17. října, možnost hlasování o výletech v roce 2021 a především příprava vyjednávání nové Kolektivní smlouvy.
  V této souvislosti připomínáme, že na našich webových stránkách je možné vybírat a hlasovat o zájezdech, které bychom mohli v příštím roce uspořádat a dále je na tom webu možnost prostřednictvím formuláře anonymně dávat podněty ke kolektivnímu vyjednávání.
  Další jednání Výboru se uskuteční 13.10.2020.

 

 • KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2021
  Své připomínky, podněty, návrhy pro nadcházející kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2021 nám můžete předat prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE nejpozději do 30.září 2020!!!

 

 • JEDNÁNÍ VÝBORU 18.8.
  V úterý 18.8.se po delší pauze opět sešel Výbor naší organizace. Hlavní body jednání, bylo vyhodnocení situace ve firmě v souvislosti s pandemií v uplynulých měsících, výstupy z pravidelných jednání mezi vedením odborové organizace a vedením firmy, příprava odsunuté členské schůze na říjen t.r., plán činnosti na další rok a především příprava kolektivního vyjednávání na další období, které bude probíhat na podzim t.r. Další jednání Výboru se uskuteční 15.9.2020.

 

 • INFORMACE
  Dnes se konalo další pravidelné jednání mezi odbory a vedením firmy. Hlavními body jednání byla situace s nájezdem provozu nové pilnice a plánované zářijové kapacitní zkoušky. Dále byly představeny plány na další investice a rozvoj firmy. Jsme rádi, že při plánování klíčových investic do technologií se na pořad dne dostane modernizace vstupních prostor firmy a především rekonstrukce veškerých sociálních zařízení a zkulturnění šaten, na což jsme delší dobu upozorňovali.
  Bohužel, zájem zaměstnanců o nabízené bezplatné očkování proti chřipce není takový jak se očekávalo, což je rozhodně škoda. Firma chtěla touto investicí podpořit zaměstnance v nadcházejícím podzimním období, kdy chřipky budou řádit a kdy bude vše zkomplikováno díky probíhající pandemii.
  Pravidelná jednání se konají vždy každý druhý pátek dopoledne. Další tedy proběhne 28.8.

 

 • POZOR, POZOR
  Na tomto odkaze můžete hlasovat o zájezdech pro rok 2021!!! A to až do října.
  HLASOVÁNÍ

 

 • UPOZORNĚNÍ
  S ohledem na malý zájem o zájezd na sv.Hostýn a do Hostýnských vrchů, se tento zájezd ruší. Další zájezd se uskuteční v září, kdy pojedeme za burčákem na Pálavu, do sklípku do Pavlova.

 

 • JEDNÁNÍ VÝBORU ORGANIZACE
  Po delší době se opět vracíme k pravidelným jednání Výboru naší organizace, kde se budou probírat aktuální otázky a informace. Termíny jednání jsou dané tyto 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

 

 • DALŠÍ VÝLET JE ZA NÁMI
  V soboru 8.srpna jsme se vypravili do Kutné Hory. I když nakonec byla účast menší, tak jsme si to za nádherného počasí fakt dosyta užili. Vlakem jsme pohodlně dorazili do Kutné Hory-Sedlece, kde jsme si prohlédli unikátní kostnici a dále místní unikátní katedrálu Nanebevzetí Panny Marie. Po té jsme navštívili a podrobně si prohlédli skvostnou katedrálu sv.Barbory. Celé odpoledne jsme se toulali krásnými historickými uličkami "města stříbra" a návštěvu jsme zakončili hezkou a poučnou prohlídkou Vlašského dvora, bývalé středověké mincovny.

 

 • PRO ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ
  Ve středu 5.srpna bylo při jednání mezi odbory a vedením firmy dohodnuto, že všichni zaměstnanci Javořice,a.s. v těchto dnech obdrží další balení multivitaminů (předchozí dostali v dubnu a květnu) na posílení imunity, a na podzim dostanou další vitamínové balíčky.
  Dále bylo dohodnuto, že z důvodu zvýšení ochrany zaměstnanců před podzimními chřipkami bude všem zaměstnancům nabídnuta možnost se nechat bezplatně očkovat proti chřipce. Očkování bude zájemcům provádět závodní lékařka přímo ve firemní ordinaci.
  Jsme rádi, že se nám daří s vedením firmy dělat pro zaměstnance stále něco navíc.

 

 • DOBRÁ ZPRÁVA
  V těchto dnech na účtech všech zaměstnanců Javořice, a.s. přistává výplata za měsíc červen. Je velmi dobrou zprávou, že kromě obvyklé mzdy za práci v červnu, dostali zaměstnanci i pololetní zálohu na odměnu za pořez, chcete-li 13 mzdu. A to ve výši 75% mzdového průměru každého zaměstnance.
  Je to velmi dobrý signál pro všechny, že i přes různé potíže, se kterými jsme se v průběhu prvního pololetí museli vypořádat, především v souvislosti s pandemií COVID 19 se právě díky společnému úsilí všech zaměstnanců firmy podařilo udržet zakázky, kompletní výrobu a plný chod firmy. Za tohle patří všem obrovský dík a to nejen prostřednictví zmíněného bonusu ke mzdě. Dík patří i vedení společnosti, že na zaměstnance nezapomíná a váží si jich.

 

 • OZNÁMENÍ
  Členská schůze se uskuteční v sobotu 17.10.2020 v hospodě U Růžičků v Čuníně (místo schůze, která nebyla v březnu).

 

 • UPOZORŇUJEME
  Plánovaný zájezd na gastrofestival FOOD 2020 v říjnu do Prahy se přesouvá na březen 2021 z důvodu jeho přesunutí pořadatelem.
  Současně upozorňujeme, že byly aktualizovány údaje a informace u zájezdu na Sv.Hostýn a sklípku na Pálavu. Veškeré info v záložce Zájezdy

 

 • DALŠÍ ZÁJEZD ZA NÁMI
  Netradičně v pondělí 6.července jsme se vypravili do Mladějova na Moravě. Navštívili jsme průmyslový areál bývalých lupkových dolů v Hřebečském hřbetu. Na místě jsme si prohlédli veliké expozice průmyslového muzea a svezli se parním vláčkem po místní průmyslové železnici. Vláček táhla lokomotiva ČKD BS80 z roku 1951. Dále byla možnost se svézt historickým autobusem Praga RND z roku 1946. Celý areál nabídl dostatek vyžití pro celou rodinu a dobré občerstvení v místní hospůdce. Byl to velmi vydařený a skvělý výlet.

 

 • UPOZORNĚNÍ
  Upozorňujeme, že s ohledem na komplikace se zajištěním vlakové dopravy pro naši všechny účastníky zájezdu do Průmyslového muzea v Mladějově ze strany ČD se mění čas i způsob dopravy. Zájezd bude zajištěn autobusem po trase Ptení (odj.8.00), Ptenský Dvorek (odj.8.05), Konice ŽST (odj.8.20).
  Za komplikace se omlouváme!

 

 • VLAKOVÝLET DO NEZNÁMA
  V sobotu 13.6. jsme se vydali jako každoročně v červnu vlakem do neznáma. Cíl výletu je do poslední chvíle tajný a nikdo neví kam se jede a co nás čeká. Tentokrát jsme se vypravili do podhůří Jeseníků na Šumpersko. I přes komplikace způsobené výlukovou činností na několika tratích jsme v pořádku dojeli do stanice Ruda nad Moravou a za krásného letního počasí jsme se prošli pohodovou cestou přes rozkopaný Hrabenov, zádumčivý Kostelíček Božího Těla, hluboké kůrovcové lesy, tajemný hrad Bludov, osvěžující hospodu Bludoveček, panoramatickou rozhlednu Brusná až na nádraží v Bludově, odkud jsme se vrátili odpoledne zpátky domů. Nálada byla skvělá, výlet jsme si užili a opravdu hodně se nasmáli. 

   
 • UPOZORŇUJEME
  Na vlakovýlet do Mladějova se již nelze přihlašovat. Kapacita zájezdu je naplněna!

 

 • GRATULOVALI JSME K JUBILEU
  Náš dlouholetý členy Petr Trnečka oslavil v pondělí 8.6. krásné 70 narozeniny. Proto jsme se jménem naší organizace za ním vypravili s gratulací.
  Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, sil a elánu do života, radosti ze své rodiny a hlavně, že s námi bude ještě dlouho vyrážet na všechny výlety a setkávat se s námi různých společných aktivitách.

img_1203.jpeg

 

 

 • UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY VLAKOVÝLETU 13.6.
  Upozorňujeme, že s ohledem na plánovanou výluku na trati 306 v době našeho výletu, se bude odjíždět v sobotu ráno z nástupních míst dříve!!!
  Náhradní autobusová doprava odjíždí z Konice před nádražní budovou 6.28, ze Ptenského Dvorka od hospody 6.45 a ze Ptení 6.49!

 

 • PŘIHLAŠOVÁNÍ SE NA PLÁNOVANÉ ZÁJEZDY SPUŠTĚNO!!!
  ​S ohledem na zlepšování stavu s pandemií ve státě a uvolňováním omezení se snad pomalu podaří uskutečnit další plánované zájezdy v tomto roce. Proto se můžete aktuálně hlásit na tyto zájezdy:
  • 13.6. Výlet vlakem do přírody,
  • 6.7. Vlakovýlet do Mladějova
  • 8.8. Za památkami Kutné Hory,
  • 29.8. Svatý Hostýn a Hostýnské vrchy,
  • 19.9. Zájezd za burčákem na Pálavu (program bude ještě upřesněn)

Další informace v záložce Zájezdy!

 

 • INFORMACE
  Další “krizové” jednání se dnes dopoledne uskutečnilo mezi odbory a vedením firmy.  Práce a zakázky jsou na následující období zajištěny v plném rozsahu a žádná omezení výroby, naštěstí, nejsou na obzoru. Jak jsme již psali minulý týden, tak prodloužené směny jsou naplánovány na příští a přespříští týden (pondělí a středa). Dále byl vedením firmy potvrzen termín letošní odstávky/dovolené. Ta bude od soboty 4.7. do úterý 14.7. Tzn.že naposledy se půjde do práce v pátek 3.7. a rozjezd bude ve středu 15.7. ráno. V otázce bezpečnosti se aktuálně budou intenzivně ionizovat společné prostory s cílem omezit případnou nákazu. Upozorňujeme rovněž, že je potřeba i nadále dodržovat zavedená hygienická pravidla. Jsme moc rádi, že situace, která ještě před měsícem vypadala doslova tragicky, se podařila zvládnout a daří udržet práci a výrobu.

 

 • PŘIPOMÍNÁME TERMÍN LETOŠNÍ CELOZÁVODNÍ DOVOLENÉ - OD SOBOTY 4.7. DO ÚTERÝ 14.7.2020!

 

 • INFORMACE
  Tradiční “krizové” jednání se dnes uskutečnilo mezi odbory a vedením firmy o aktuální situaci, stavu výroby, odbytu zakázek a výhledu na další období. Aktuálně se stále daří zajistit práci nejen do konce dubna, ale výhledově i na měsíc květen. Nyní se tedy nepočítá s žádným omezením výroby :-) Předběžně jsou v plánu příští čtvrtek prodloužená odpolední směna a potom i další týden v pondělí a středu! Je to velmi dobrá zpráva. Jsme rádi, že daří udržet práci a výrobu. Dále bylo dohodnuto zvýšení nominální hodnoty stravenky na 90Kč od 1.5.2020 (hodnota stravenky se odvíjí od ceny hlavního jídla v závodní jídelně).
  Vedení firmy velmi děkuje zaměstnancům za dobrý přístup a pracovní nasazení v této složité době.

 

 • INFORMACE
  Dnes 2.4. proběhlo další “krizové” jednání mezi odbory a vedením firmy o aktuální situaci. Jistě je velmi dobrou zprávou, že výhled na nejbližší dva týdny nepočítá s žádným omezením výroby a do práce se bude chodit normálně dle rozvrhu směn.
  Situace je ale komplikovaná a mění se velmi rychle, proto zůstáváme i nadále ve spojení a připraveni operativně jednat o situaci. Řešili jsme i aktuální bezpečnostní a hygienická opatření ve firmě a rozšíření vitamínových balíčků pro zaměstnance, desinfekce společných prostor a další opatření. Další společné jednání je naplánováno na čtvrtek 9.4.

 

 

0b98ece6-721a-4c49-ba2d-cb5cf8500c0c.jpeg

 

08d7a652-28c6-41b2-9be4-1b8ed1665c56.jpeg

 

 • INFORMACE 20.3.
  Dnes se uskutečnilo další krizové jednání mezi odborovou organizací a vedením firmy. Na pořadu jednání bylo projednání všech opatření ve výrobě a v organizaci práce ve firmě. Současně byly dohodnuty další postupy s cílem být připraveni na prohlubování krize. Bylo dohodnuto předávání aktuálních ekonomických výstupů a prognóz v denních intervalech. Současně byla zahájena příprava na vytvoření tzv.krizových scénářů, k zajištění chodu firmy v případech, kdy by se krize dále prohlubovala.
  Další jednání budou operativně pokračovat.

 

 • OZNAMUJEME,
  že další plánovaný zájezd, dne 18.4.2020 do Jaroměřic a Třebíče se preventivně rovněž zcela ruší. Účastnické poplatky za oba zrušené zájezdy budou bezvýhradně všem přihlášeným vráceny zasláním na účet. O dalších výletech se rozhodne podle aktuální situace.

 

 • INFORMACE 16.3.
  Dnes se uskutečnilo další jednání s vedením firmy o opatřeních k zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Dohodli jsme se na okamžitém zrušení sobotních směn, úpravě přestávek tak, aby nedocházelo ke kumulaci osob v jídelně (JAV 10:45-11:30, AGROP 11:30-12:00), rozdělení možnosti nákupu v kantýně (JAV 8:00-8:30. AGROP 8:30-9:00) posílení pracovníků ostrahy a úklidu ode dneška, zajištění častější sanitace veřejných prostor a sociálního zázemí a omezení pohybu cizích osob. Aktuální situaci budeme společně sledovat a operativně se informovat a navrhovat další opatření.
  Přes všechno výše uvedené, je potřeba si uvědomit, že každý musí začít sám u sebe. Dodržovat důslednou hygienu a být zodpovědný. Tohle firma na za nikoho neudělá.

 

 • INFORMACE 13.3.
  Dnes se uskutečnilo pravidelné jednání s vedením firmy k aktuálním otázkám. Ubezpečujeme Vás, že v otázce současné epidemiologické krize vedení firmy i odborová organizace průběžně spolu jedná a řeší otázky ochrany zdraví zaměstnanců. Současná opatření jsou dostatečná a odpovídají bezpečnostním předpisům.
  Prosíme o soudnost a zdravý rozum. Zkusme každý začít u sebe, nevystavovat se riziku a dodržovat základní hygienická pravidla.

 

 • UPOZORNĚNÍ!
  S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci nejen u nás, ale i v okolních státech se ruší plánovaný zájezd na Slovensko, který se měl konat v sobotu 28.3. Všem přihlášeným účastníkům se omlouváme. Další plánované akce se tímto rozhodnutím nemění. Děkujeme za pochopení.

 

 • PRVNÍ LETOŠNÍ ZÁJEZD JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI!
  Užili jsme si bezva den a parádní relax v termálech v maďarském Györu. A bylo to super!
  Ovšem další zájezdy se již pomalu blíží. Na konci března se vypravíme na Slovensko, kde navštívíme hrady v Trenčíně, Čachticích a na Beckově. V dubnu potom pojedeme navštívit zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou a památky v Třebíči. Neváhejte a přihlaste se. Více v záložce Zájezdy

 

 • SCHŮZE VÝBORU
  ​Schůze Výboru se uskuteční v pondělí 3.2. mezi 13.30-14.30, za účasti představenstva a.s.

 

 • UPOZORŇUJEME
  V souvislosti s růstem minimální mzdy je s účinností od 1.1.2020 stanoven základní minimální měsíční členský příspěvek ve výši 120Kč!

 

 • UPOZORŇUJEME
  Zájezd do maďarských termálů v Györu se uskuteční až v sobotu 29.2.!!!

 

 

 • PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020!!!

 

 • Poslední letošní zájezd je za námi. V uplynulou sobotu jsme navštívili pohádkový zámek v Moritzburgu včetně krásné výstavy o pohádce Tři oříšky pro Popelku. Hlavní část dne jsme až do večerních hodin strávili v adventně naladěných Drážďanech. Punče i svařáku bylo všude plno a čerstvě upečená štola lákala k ochutnání. Byl to krásný a pohodový výlet za naše hranice